Lidmaatschap

Lekker bewegen in warm water voor jong en oud, voor mannen en vrouwen!

Onder begeleiding van een gekwalificeerde zweminstructeurs

Locaties:

  • Zwembad De Blauwe Golf, Leeuwarden
  • Zwembad It Gryns, Stiens
  • Sportbad, Heerenveen
  • Zwembad Ny Suderse, Lemmer
  • Zwembad de Welle, Drachten
  • Zwembad It Rak, Sneek

 

 

 

Voor meer informatie over tijden en prijzen
Mail: penningmeester@reumafriesland.nl
Of bel: 0515-569561

Extra informatie

Lidmaatschappen die niet voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk zijn opgezegd worden automatisch met een jaar verlengd.

Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekering of uw lidmaatschapskosten vergoed wordt door hen!