Lidmaatschap

Lekker bewegen in warm water voor jong en oud, voor mannen en vrouwen!

Onder begeleiding van een gekwalificeerde zweminstructeurs

Locaties:
Zwembad De Blauwe Golf, Leeuwarden
Zwembad It Gryns, Stiens
Sportbad, Heerenveen
Zwembad Ny Suderse, Lemmer

 

Voor meer informatie over tijden en prijzen
Mail: penningmeester@reumafriesland.nl
Of bel: 0515-569561

Lidmaatschap

25

Extra informatie

Lidmaatschappen die niet voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk zijn opgezegd worden automatisch met een jaar verlengd.

Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekering of uw lidmaatschapskosten vergoed wordt door hen!