Agenda

Voorjaars -  Brunch

 

Op zaterdag 26 maart 2022  wordt u uitgenodigd voor een brunch.

 

Aanvang:   We beginnen om 12.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

                   Inloop vanaf 11.30 uur

Waar:         Partycentrum It Dielhûs, Het Bosk 41, 8731 BK Wommels

Kosten:      Voor leden € 9,50 en voor introducés € 15,00

Opgeven:   Voor 10 maart 2022 bij Geert Woltman 0513-415474 of 06-57188160 kan ook via de mail                        activeiten@reumafriesland.nl

                    of bij  Elly van den Bos  tel. 0517-393614

Betaling:    Overmaken op rekening NL05 RABO 0305 0603 09  onder vermelding brunch 2022

Jaarvergadering

Op 20 april 2022 houden we onze Algemene Leden Vergadering

Waar:  Julianalaan 38, 8932 AA  Leeuwarden
Aanvang:   half twee

Dit jaar hebben gekozen voor de lokatie in Leeuwarden in een van de zalen van de Kurioskerk. Parkeergelegenheid is hier voldoende.
De  vergadering zal ongeveer een uur in beslag gaan nemen, daarna is er pauze. Na de pauze gaan we bingo spelen met fraaie vleesprijzen en andere artikelen.

We hopen dat we dan geen nieuwe corona pandemie meer hebben en dat dit doorgang kan vinden.
Graag opgeven als u van plan bent te komen bij onze scretaris mevr. Rita Hogendoorn tel. 0515-335257 of mail naar secretaris@reumafriesland.nl
 

                                en vleesprijzen