Agenda

Workshop Bloemschikken in Hartwerd 

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een workshop bloemschikken.

 • datum : 18 maart 2023
 • tijd : 14.00 - 16.30 uur
 • plaats : dorpshuis It terphûs, kloosterweg 6 te Hartwerd
 • kosten : € 15.00 leden en introducés € 17,50 

Geef je voor 12 maart 2023 op bij Geert Woltman tel.0513-415474 of (06-57188160 of bij Rita Wagenaar tel. 0512-341982 kan ook per mail activiteiten @reumafriesland.nl

Maak het bedrag over op NL05 RABO 305 0603 09 o.v.v. bloemschikken Hartwerd

Workshop Bloemschikken in Drachten

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een workshop bloemschikken.

 • datum :  woensdag 22  maart 2023
 • tijd : 14.00 - 16.00 uur
 • plaats : de Utwyk, Oud Ambacht 116, 9201 XE Drachten.
 • kosten : € 17,50 leden en introducés € 19.00 

Geef je voor 15 maart 2023 op bij Rita Wagenaar tel. 0512-341982 of bij Geert Woltman tel.0513-415474 of (06-57188160 kan ook per mail activiteiten @reumafriesland.nl

Maak het bedrag over op NL05 RABO 305 0603 09 o.v.v. bloemschikken Drachten

Algemene Leden Vergadering met bingo

Datum :  woensdag 19 april 2023

Locatien : Sportstad Heerenveen. Abe Lenstra Boulevard, te  Heerenveen

Tijd : 19.30 uur

Agenda :

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2022
 4. Financieel jaarverslag 2022
 5. Begroting 2023
 6. Bestuurszaken

           Joukje Jansen (Zwem coördinator) aftredend en herkiesbaar

          Iefke Hoekstra goedkeuring tot Vicevoorzitter en Marjan de Groot                tot secretari     

 1. Kascommissie
 2. Enquête uitstapjes/ workshops
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Na afloop Bingo