Agenda

         

Flessen  Versieren

        Uitnodiging workshop 11 oktober 2023

Waar     : Dorpshuis Us Honk, Terp 3 te Britswerd

Tijd        : Aanvang 13.30 en het duurt tot ong. 16.30 uur

Kosten  : Voor leden € 15,00 en voor niet leden € 20,00

Opgave : Voor 1 oktober 2023 bij:  Willy van de Broek. Tel. 06-20489171

                         of per mail  voorzitter@reumafriesland.nl

Uw betaling voor deze workshop zien we graag op onze bankrekening

nummer NL05 RABO 0305 0603 09 o.v.v.  Workshop Fles

 

 

 

Theedoos Versieren

      Uitnodiging workshop 18 oktober 2023

Waar     : Zuiderkerk De Drift 46, 9203 GH Drachten

Tijd        : Aanvang 13.30 en het duurt tot ong. 16.30 uur

Kosten  : Voor leden € 15,00 en voor niet leden € 20,00

Opgave : Voor 10 oktober 2023 bij:  Rita Wagenaar Tel. 0512 - 341982

                         of per mail  s.wagenaar@online.nl

Uw betaling voor deze workshop zien we graag op onze bankrekening

nummer NL05 RABO 0305 0603 09 o.v.v.  Workshop Theedoos

Workshop Bloemschikken Kerst

      Uitnodiging workshop 6 decembr 2023

Waar     : Dorpshuis te Britsum

Tijd        : Aanvang 13.30 en het duurt tot ong. 16.30 uur

Kosten  : Voor leden € 15,00 en voor niet leden € 20,00

OpgaveVoor 1 december 2023 bij:  Willy van den Broek of per mail                        Tel. 06-20489171 of per mail  voorzitter@reumafriesland.nl

Uw betaling voor deze workshop zien we graag op onze bankrekening

nummer NL05 RABO 0305 0603 09 o.v.v.  Kerst Britsum

Workshop bloemschikken Kerst Drachten

      Uitnodiging workshop 13 december 2023

Waar     : Zuiderkerk De Drift 46, 9203 GH Drachten

Tijd        : Aanvang 13.30 en het duurt tot ong. 16.30 uur

Kosten  : Voor leden € 15,00 en voor niet leden € 20,00

Opgave : Voor 10 oktober 2023 bij:  Rita Wagenaar Tel. 0512 - 341982

                         of per mail  s.wagenaar@online.nl

Uw betaling voor deze workshop zien we graag op onze bankrekening

nummer NL05 RABO 0305 0603 09 o.v.v.  Workshop kerst drachten

Nieuwjaar gelukwensen bij de Brunch

U wordt van harte uitgenodigd voor een brunch waarbij we elkaar een gelukkig en gezond 2024 kunnen toewensen

Aanvang   : We geginnen om 12.00 uur tot ong. 14 uur. Inloop vanaf 11.30 uur

Waar         : Partycentrum It Dielhûs. Het Bosk 41, 8731 BK Wommels

Kosten      : Voor leden € 15,00 en voor introducés € 22,50

Opgeven    : Voor 31 december 2023 bij Geert Woltman Tel. 06-57188160 of via de mail

                             activiteiten@reumafriesland.nl of bij Rita Wagenaar Tel. 06-27145492 of per mail

                                s.wagenaar@online.nl

Uw betaling voor deze workshop zien we graag op onze bankrekening

nummer NL05 RABO 0305 0603 09 o.v.v.  Brunch