Agenda

Algemene Leden Vergadering met bingo

Datum :  woensdag 19 april 2023

Locatien : Sportstad Heerenveen. Abe Lenstra Boulevard, te  Heerenveen

Tijd : 19.30 uur

Agenda :

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2022
 4. Financieel jaarverslag 2022
 5. Begroting 2023
 6. Bestuurszaken

           Joukje Jansen (Zwem coördinator) aftredend en herkiesbaar

          Iefke Hoekstra goedkeuring tot Vicevoorzitter en Marjan de Groot                tot secretari     

 1. Kascommissie
 2. Enquête uitstapjes/ workshops
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Na afloop Bingo

Graag zouden wij het op prijs stellen dat u zich opgaf voor de ALG dit i.v.m. met de catering en de prijsjes voor de bingo

Uitnodiging: It Damhus Nij Beets

 • datum :  woensdagmiddag 17 mei 2023
 • tijd : 13.30uur
 • plaats : Dommela Nieuwenhuisweg 59B, 9246 VC Nij Beets
 • kosten : € 10,00 leden en introducés € 16,00
 • Opgeven : vóór 30 april bij Rita Wagenaar tel 0512-341982 of bij Geert Woltman 0513-415474 -
  06-57188160 of activiteiten@reumafriesland.nl
 • Betaling : NL05 RABO 0305 0603 09 o.v.v. damhus.

  It Damhus is een openluchtmuseum. Het beoogt de bezoeker te laten zien wat de werkzaamheden tijdens de turfwinning waren en vooral hoe de omstandigheden waren waarin de turfgravers in de periode. 1863-1920, leefden en werkten